♥ DOPRAVA ZADARMO OD 39 EUR ♥ DORUČENIE DO DRUHÉHO DŇA ♥ DARČEK K NÁKUPU ♥

Obchodné podmienky

společnosti Riano Europe, s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.flamingofashion.cz

Kontaktní údaje
Provozovatel: Riano Europe, s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 1C, Prostějov, 796 01, Česko
IČ: 02484790
DIČ: CZ02484790
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92799
(Dále jen jako „Riano“ nebo „Prodávající“)

Kontaktní adresa a adresa provozovny:
Průmyslová 1C, Prostějov, Česko

Telefon: (+420) 702 216 774 
K dispozici v pracovní době ve všední dny v době 7-15 hodin.
O víkendech a o svátcích nejsme k dispozici.
Email: info@flamingofashion.cz

Číslo účtu CZ (CZK): 115-4696320237/0100 
Číslo účtu SK (EUR): 115-9816390217/0100, 
IBAN CZ62 0100 0001 1598 1639 0217, SWIFT KOMBCZPPXXX

I. Úvodní ustanovení

Veškeré uskutečněné objednávky na eshopu Flamingofashion.cz jsou považovány za závazné.
Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem při podání objednávky.
Zákazník je o stavu své objednávky informován pomocí elektronické pošty a pomocí služby sledování objednávek.

Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko s označením „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ nebo na tlačítko s obdobným významem Kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP včetně podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

II. Objednávka (uzavření kupní smlouvy)

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pro výchozí a následně kupujícím vybranou cílovou zemi.

Pro objednání zboží uživatel vloží objednané zboží do nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko „Do košíku“ na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

- způsobu dodání / doručení objednaného zboží, přitom bude informován o nákladech spojených s takovým dodáním / doručením;
- způsobu úhrady kupní ceny,

(dále společně jen jako „Objednávka“)

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ nebo jinak obdobně pojmenované tlačítko.
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Eshop si vyhrazuje kdykoliv zrušit jakoukoliv přijatou objednávku, a to i bez udání důvodu. Pokud již byla objednávka zaplacena, peníze budou kupujícímu převedeny zpět na jeho účet.
Eshop si vyhrazuje právo zrušit z objednávky produkty, které byly v době nákupu uvedeny s chybnou cenou, například cenou 0 Kč, 1 Kč a podobně. O zrušení produktu z objednávky bude zákazníka informovat písemně emailem.

Všechny objednávky, přijaté tímto obchodem, jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí (předáním zvolenému přepravci). V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, bude po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží (více viz. oddíl “Nepřevzetí objednané zásilky” níže). 
Pokud chcete provést storno volejte v pracovní dny mezi 7-15 hodinou na výše uvedené tel. číslo nebo nám napište email na info@flamingofashion.cz. Vždy je potřeba uvést číslo Vaší objednávky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. Cena zboží a platební podmínky

Všechny ceny zboží i přepravného jsou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v den objednání zboží.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
A) bezhotovostně platební kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu GoPay.
B) bezhotovostně pomocí Apple Pay nebo Google Pay prostřednictvím internetového platebního portálu GoPay.
C) v hotovosti/kartou na dobírku při převzetí zásilky na výdejním místě nebo při doručení kurýrem na kupujícím zadanou adresu;
D) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

V případě platby bankovní převodem je kupující povinen uhradit částku společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilním symbolem je číslo Vaší objednávky. Zásilku budeme expedovat až po obdržení platby na náš účet.
Daňový doklad - fakturu naleznete v emailu potvrzujícím expedici Vaší objednávky.

Dárek k nákupu
Pokud překročíte určitou částku nákupu, můžete si v košíku vybrat z nabídky dárků k nákupu zdarma. 
Vyhrazujeme si právo na případnou změnu dárků za jiný odstín/produkt ve stejné hodnotě jako vybraný dárek v košíku.

IV. Dodací lhůta a způsob doručení

Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se Prodávající zavazuje:
Zboží odeslat do 14 (čtrnácti) dnů od přijetí či potvrzení platby v případě online platby kartou či platby bezhotovostním převodem.
V případě platby na dobírku se zavazujeme zboží odeslat do 14 (čtrnácti) dnů od přijetí závazné objednávky.

V případě, že by nastala situace, že se zboží označené “skladem” vyprodá v krátkém časovém okamžiku a prodávající nebude schopen dodat kupujícím objednané zboží ve stanovené době, pak bude prodávající kupujícího kontaktovat, aby se dohodli na dalším postupu. Jedním z hlavních cílů je dodat zboží v co nejkratším čase.

Způsoby dodání zboží a náklady na jeho dodání jsou veřejně uvedené na webovém rozhraní obchodu.
Doba dodání zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží. Pokud se kupující rozhodne přesto zásilku převzít, požádá dopravce nebo poštovního doručovatele o sepsání protokolu o dodání poškozené zásilky. Kupující nemusí přebírat nekompletní zásilku.

V případě, že přepravce není schopen doručit zboží v termínu stanoveném prodávajícím, není kupující zbaven povinnosti zboží převzít. Termín dodání předané zásilky nemůže prodávající ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je kupující povinen řešit přímo s dopravcem.

Práva kupujícího v případě uplatnění práva z vad se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 
Vrátit lze NENOŠENÉ, NEPOŠKOZENÉ PRODUKTY, které nemají na sobě mají ORIGINÁLNÍ VISAČKU.
V případě, že spotřebitel (zákazník) vrací zboží v zákonné lhůtě, vrací zboží na adresu prodávajícího na své vlastní náklady (Poštovné od kupujícího k nám při odstoupení od smlouvy nehradíme).

Kupující má povinnost vrátit dárek, který byl uveden na faktuře i v objednávce při odstoupení od smlouvy jak v průběhu 14 dní tak v rámci prodloužené 30-ti denní lhůty. 

Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy a obdržení vráceného zboží zpět. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.

Pokud se chystáte odstoupit od smlouvy, prosím, ideálně nás kontaktujte na tel. +420 725 832 865 v pracovních dnech 7-15h nebo na emailu info@flamingofashion.cz a domluvíme se na ideálním a nejjednodušším postupu.

Adresa pro vrácení:
Průmyslová 1C, Prostějov 79601, Česko

VI. Nepřevzetí objednané zásilky

Dle zákona § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:
ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
Povinnosti kupujícího
§ 2118
"Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."

Nepřevzetím zásilky výše zmíněný zákon porušíte.

Od nás, jakožto prodávajícího i od zvoleného dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a od dopravce následně o tom, že si jej můžete na odběrném místě vyzvednout nebo o tom, kdy Vám zboží bude doručovat na zvolenou adresu podle toho, jaký způsobit dopravy jste zvolili. 

Přestože je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a

Jsou 2 možnosti, jak situaci vyřešit:

1. O objednávku máte zájem:
Zboží Vám znovu zašleme. Pouze ale s platbou předem (bankovní převodem). Cena objednávky bude navýšena o přiměřenou kompenzaci za nevyzvednutou zásilku (náklady na dopravu prvního odeslání + náklady na dopravu opětovného zaslání).

2. O objednávku nemáte zájem:
To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový).

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem (email o přijetí objednávky) vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a odesláním objednávky a přijetím obchodních podmínek a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Z Vaší strany náš e-shop nezaznamenal jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky do doby než byla objednávka předána přepravci.

Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Pokud kupující nepřevezme zásilku a ta se nám vrátí, bude mu zaslán email s podklady k úhradě poštovného (a to jak částka za doručení k zákazníkovi/na výdejní místo tak částka za zpětnou zásilku dle platných aktuálních ceníků u dopravců. 

Zasíláme celkem 2 emaily z žádostí o úhradu poštovného za nepřevzatou zásilku. Pokud platbu neobdržíme do 5 pracovních dní od odeslání druhého emailu postoupíme tuto pohledávku třetí straně k jejímu vymáhání.

Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.

Pokud víte, že například z důvodu nemoci nebo jiných osobních důvodů atd. nemůžete zásilku převzít, zavolejte nám na tel: +420 725 832 865 nebo napište na email info@flamingofashion.cz
Je nutné nás ale kontaktovat, abychom mohli například s přepravní společností domluvit nové datum doručení, prodloužení uložení zásilky nebo situaci jinak adekvátně řešit.
Pokud se nám ale vůbec neozvete a necháte balíček jen tak vrátit, budeme postupovat viz. výše a žádat o úhradu nákladů na dopravu.
_______________________
Možná to nevíte, nebo si to ani neuvědomujete, jelikož jste nevyzvedl/a balíčky již třeba vícekrát a nikdy se nic nestalo. Vězte ale, že to, že balíček nevyzvednete pro e-shop neznamená jen náklady na dopravu - a to rovnou 2x - k Vám a zpět k nám, ale také další práce při rozbalování zásilky, likvidaci obalových materiálů (a jejich peněžní hodnota) a další práce lidí, kteří se na expedici zásilky podíleli. Tímto jednáním pak kupující e-shopů způsobují škody jak peněžní, tak časové.


VII. Výměna zboží

Prodávající umožňuje výměnu Zboží, zakoupeného Kupujícím. A to za těchto podmínek:

Výměnu lze provést do 14 dnů od doručení zboží kupujícímu a jeho převzetí.
Produkt, který chcete vyměnit nesmí být používaný, otevřený, nesmí mít porušený obal a v případě opatření bezpečnostní páskou tato páska nesmí být porušena.
Dopravu za poslání produktu zpět na naši adresu a následnou dopravu vyměněného produktu hradí na vlastní náklady kupující.

VIII. Práva z vadného plnění (Reklamace)

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Napište nám na email reklamace@flamingofashion.cz a popište závadu produktu, uveďte číslo objednávky a připojte fotografii reklamovaného produktu a jeho vady. Případně nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 725 832 865 (v pracovní dny 7-15h).

Reklamaci se budete co nejdříve (max. do doby 5 pracovních dnů) věnovat a vyrozumíme Vás o jejím zpracování. 

Obdržení nekompletní objednávky či špatného zboží

Pokud kupující obdržel nekompletní objednávku, chyběl produkt nebo došlo k záměně (odstín, typ, jiný produkt..) nebo obdržel zboží, které si neobjednal, doporučujeme, aby kupující neprodleně kontaktoval prodávajícího.

Prodávající s kupujícím vyřeší záměnu zboží bezplatnou výměnou nebo odstoupením od kupní smlouvy (vrácením platby za chybné zboží a převzetí chybného zboží od kupujícího) případně individuálním řešením dle domluvy mezi oběma stranami.

V případě obdržení nekompletní objednávky/špatného zboží nás kontaktujte na emailu reklamace@flamingofashion.cz a nebo telefonicky na čísle +420 725 832 865 (v pracovní dny 7-15h).


IX. Zákaznický účet

Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

X. Zpětný odběr elektrospotřebičů

Zákazník je oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Recyklační příspěvek na daňovém dokladu

rádi bychom Vás informovali, že od 1.1.2021 vzešel v platnost nový zákon č. 542/2020 Sb., který uvádí v § 73 nové povinnosti při prodeji nového elektrozařízení. Na základě tohoto ustanovení bude při prodeji elektrozařízení odděleně uváděn na daňovém dokladu recyklační příspěvek.

Tento příspěvek je již započítán v ceně produktů (pouze těch, kterých se to týká). Na daňovém dokladu má pouze informativní charakter, cena objednávky není o tento příspěvek dodatečně navyšována.

XI. Zásady ochrany osobních údajů 

Správce osobních údajů: Riano Europe, s.r.o.
adresa provozovny: Průmyslová 1C, Prostějov

Zásady ochrany osobních údajů

I. Právní rámec zpracování
Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost Riano Europe, s.r.o. zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

II. Správce osobních údajů
Správcem získaných osobních údajů je společnost Riano Europe, s.r.o., IČ: 02484790 (dále též „správce“).

III. Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem získaných osobních údajů je společnost Riano Europe, s.r.o., IČ: 02484790 (dále též „zpracovatel“).

IV. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

Jméno, příjmení, adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace zákazníka, potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu), právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje.

Telefonní číslo může být zpracováváno za účelem informování o stavu objednávky a době doručení objednávky; právním základem zpracování tohoto údaje pro uvedený účel je souhlas udělený subjektem údajů.

Osobní údaje zákazníků mohou být zpracovávány pro účely přímého marketingu tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti Riano Europe, s.r.o.; právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti Riano Europe, s.r.o..

Používáním našich webových stránek www.riano.cz (dále jen „webové stránky“) společnost Riano Europe, s.r.o. z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookies.

Cookies používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše webové stránky dále zlepšovat. Na Našich webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies.

Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich webových stránek. Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti webových stránek.

V. Doba uložení
Osobní údaje budou uloženy u společnosti Riano Europe, s.r.o. po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

VI. Kategorie příjemců osobních údajů
Zpracováním osobních údajů může společnost Riano Europe, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Doručovatelé zásilek
Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb
Subjekty vymáhající platby za nepřevzaté zásilky
Subjekty posuzující oprávněnost reklamací
Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu

VII. Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

VIII. Právo na výmaz osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

IX. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

X. Právo na přenositelnost osobních údajů
Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty.

XI. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing.

XII. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@riano.cz nebo písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

XIII. Právo podat stížnost
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

XII. SOUTĚŽE POŘÁDANÉ SPOLEČNOSTÍ RIANO EUROPE, S.R.O. 

Soutěže, pořádané naší společností na instagramových a facebookových účtech:

https://www.instagram.com/flamingofashion.cz

Pro výhru je vždy nutné splnit určitá pravidla, která jsou u příspěvku vypsaná. Způsob oznámení výherce je též vypsán u postu. VYHRAZUJEME SI PRÁVO NAHRADIT KTERÝKOLIV VÝROBEK Z ILUSTRAČNÍ FOTKY JINÝM ODSTÍNEM ČI PŘÍCHUTÍ POPŘÍPADĚ VE VYJÍMEČNÝCH PŘÍPADECH JINÝM PRODUKTEM, KTERÝ MÁ MINIMÁLNĚ STEJNOU HODNOTU JAKO ZOBRAZOVANÝ PRODUKT NA ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFII U PŘÍSPĚVKU.

Po vyhlášení soutěže je nutné se nám ozvat do zprávy a zaslat na sebe adresu pro odeslání výhry včetně Vašeho telefonního čísla, na které Vás bude doručovatel kontaktovat. Balíček je zaslán na naše náklady. 

V případě nepřevzetí zásilky a jejím vrácením na naši adresu nastanou dvě možnosti: 
A) balíček Vám odešleme znovu, avšak již na Vaše náklady spojené s dopravou (pouze v případně že se ozvete do 5 dnů od našeho převzetí navrácené zásilky) nebo za B) pokud se neozvete do 5 dnů od našeho zpětného převzetí zásilky (tj. kdy nám ji doručovatel vrátí), Vaše výhra propadá.

Naše produkty poskytujeme také do jiných soutěží, které pořádají "externí dodavatelé" - tzn. například blogerky, instagramerky aj. - v tomto případě nesou odpovědnost za vyhlášení výsledků ony, dále nám poskytnou Vaše kontaktní údaje, na které my odešleme výhru (pokud tak již neučiní ony samy tím, že budou mít výherní balíčky k dispozici u sebe). Pokud jsme odesílatelem balíčku my, platí pravidla viz. odstavec výše. 


XIII. Závěrečná ustanovení

Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Obchodní podmínky jsou platné od 30.06.2023 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.
Poslední aktualizace 30.06.2023.

Děkujeme za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

RIANO

Načítavam, prosím vydržte...

Nastavenie súhlasu s personalizáciou

S vaším súhlasom môžeme nižšie uvedené informácie užívať na ďalej uvedené účely alebo ich zdieľať s vybranými partnermi. Pre jednotlivé účely (typy spracovania) môžete upraviť svoje nastavenie a svoju voľbu potvrdiť tlačidlom „Uložiť nastavenie“:

Vždy aktívny

Nevyhnutné súbory cookies

Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné k správnemu správaniu našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.

Analytické súbory cookies

Počítajú návštevnosť webu a zberom anonymných štatistík umožňujú prevádzkovateľovi lepšie pochopiť svojich návštevníkov a stránky tak neustále vylepšovať.

Marketingové súbory cookies

Zhromažďujú informácie na lepšie prispôsobenie reklamy vašim záujmom, a to na týchto webových stránkach aj mimo nich.

Nastavenie súhlasu s personalizáciou

Aby sme vám uľahčili prehliadanie stránok, ponúkli prispôsobený obsah alebo reklamu a mohli anonymne analyzovať návštevnosť, využívame súbory cookies, ktoré zdieľame so svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzu. Ich nastavenie upravíte odkazom "Upraviť nastavenia" a kedykoľvek ho môžete zmeniť v pätičke webu. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a používaní súborov cookies.